June 16, 2021

ไขมันทรานส์..ตัวการร้ายสร้างสาระพัดโรค

ปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่าคนในยุคปัจจุบันมีความนิยมบริโภคขนมจาพวกเบเกอร์รี่เพิ่มขึ้นสังเกตได้จากร้านเบเกอรี่ที่เปิดกิจการกันมากมายตั้งแต่ร้านที่ขายราคาระดับกลางๆไปจนถึงราคาแพงขึ้นห้าง หลายร้านก็เปิดขายกาแฟควบคู่ เป็นที่ชื่นชอบสาหรับลูกค้าที่ชอบดื่มกาแฟควบคู่กับรับประทานเบเกอรี่ นับเป็นธุรกิจที่ประสบความสาเร็จเป็นอย่างสูงธุรกิจหนึ่ง แต่รู้หรือไม่ว่าเบเกอรี่แสนอร่อยเหล่านี้กลับแฝงภัยสุขภาพไว้อย่างไม่คาดคิดและไหนจะกาแฟแก้วโปรดรสชาติหวานมันที่หลายคนชอบดื่มอีกล่ะ วันนี้เราจะมาเปิดโปงอันตรายจาก ‘ไขมันทรานส์’ ไขมันตัวร้ายที่เป็นผลพวงมากจากอุตสาหกรรมอาหารให้ผู้บริโภคอย่างเราๆท่านๆได้รู้กัน ไขมันทรานส์คืออะไรแล้วทาไมถึงอันตราย? ไขมันทรานส์เป็นไขมันแปรรูปที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง อันตรายกว่าไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์ 10 เท่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงในหลายๆโรค เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ การบริโภคอาหารที่มีไขมันทรานส์เยอะๆจึงเป็นการทาลายสุขภาพของตัวเราเองไปทีละน้อยๆ ในสมัยก่อนขนมอบสไตล์ตะวันตกอย่างเบเกอรี่มีส่วนผสมที่ไม่ซับซ้อนมากนัก วัตถุดิบมีไม่กี่อย่าง เช่น แป้ง นมสด น้าตาล …