June 16, 2021

เสริมฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อความรักที่ยั่งยืน

การจัดห้องนอนของคู่รักนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่จะส่งเสริมให้รักยั่งยืนได้การตกแต่งห้องนอนให้ตรงตามหลักวงจุ้ยก็จะช่วยส่งเสริมพลังงานในด้านบวกเมื่อพลังงานด้านบวกเยอะก็จะส่งเสริมทั้งในเรื่องของการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานของคู่รักได้แถมด้วยชีวิตรักยังมั่นคงยั่งยืนด้วยเช่นกัน ห้องนอนของคู่รัก ควรจัดห้องนอนไปทางทิศตะวันออกเปิดรับแสงอาทิตย์ทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศของคนในวัยหนุ่ม วัยสาว ไม่ควรเอาโทรทัศน์ไว้ในห้องนอนถ้าจะวาง ก็ให้วางไว้ที่ห้องรับแขก โทรทัศน์จะทำให้คู่รักห่างกันเพราะสนใจดูแต่ทีวี หนัง ละครหรือรายการทีวีมากกว่าที่จะหันมาคุยกันเอง หรือจู้จี้ ให้ความรักให้แก่กัน ควรจัดห้องนอนให้เป็นที่นอนหลับ พักผ่อนอย่างเดียว เพื่อความรักที่ยาวนาน