June 16, 2021

กินชาทุกวัน เสียดายจังกากจัง…!!!

ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน สาวออฟฟิศ หนุ่มหนักธุรกิจ น้อยใหญ่ มักจะนิยมทานเครื่องดื่มในเวลาว่าง หรือ ในเวลาก่อนออกไปทำงานทุก ๆ วัน บางท่านแวะซื้อระหว่างทาง บางท่าน หาดื่มที่ทำงาน หรือ บางท่านประหยัดงบเพราะ กาแฟ หรือ ชา มันก็คล้าย ๆ กัน เลยทำมาจากที่บ้านก็ พอดื่มกินได้ ยิ่งถ้าบางท่าน ทำมาจากที่บ้าน …