June 19, 2021
เสริมฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อความรักที่ยั่งยืน

เสริมฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อความรักที่ยั่งยืน

การจัดห้องนอนของคู่รักนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่จะส่งเสริมให้รักยั่งยืนได้การตกแต่งห้องนอนให้ตรงตามหลักวงจุ้ยก็จะช่วยส่งเสริมพลังงานในด้านบวกเมื่อพลังงานด้านบวกเยอะก็จะส่งเสริมทั้งในเรื่องของการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานของคู่รักได้แถมด้วยชีวิตรักยังมั่นคงยั่งยืนด้วยเช่นกัน

เสริมฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อความรักที่ยั่งยืน
รูปภาพจาก board.palungjit.org

ห้องนอนของคู่รัก

ควรจัดห้องนอนไปทางทิศตะวันออกเปิดรับแสงอาทิตย์ทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศของคนในวัยหนุ่ม วัยสาว ไม่ควรเอาโทรทัศน์ไว้ในห้องนอนถ้าจะวาง ก็ให้วางไว้ที่ห้องรับแขก โทรทัศน์จะทำให้คู่รักห่างกันเพราะสนใจดูแต่ทีวี หนัง ละครหรือรายการทีวีมากกว่าที่จะหันมาคุยกันเอง หรือจู้จี้ ให้ความรักให้แก่กัน ควรจัดห้องนอนให้เป็นที่นอนหลับ พักผ่อนอย่างเดียว เพื่อความรักที่ยาวนาน

ประตูของห้องนอน ควรเป็นประตูที่เรียบ ๆ ไม่มีสีฉูดฉาด สีแรง ๆ ไม่ต้องมีลวดลาย เพราะว่าลวดลาย จะทำให้ความสัมพันธ์ของคู่รักลดลงดังนั้น ประตูควรเป็นประตูที่ดูสบายตาเรียบร้อยจะดีที่สุด

คอมพิวเตอร์ ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้หรือต้องไว้ในห้องนอน ให้หาผ้ามาคลุมให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันฝุ่นและป้องกันสะท้อนพลังร้ายมาสู่คู่รักและควรจัดวางคอมพิวเตอร์ให้จัดให้พ้นจากสายตาอย่าหันจอคอมพิวเตอร์เข้าหาเตียงนอนเพราะจะทำให้ชีวิตรักไม่มั่นคงได้

กระจกในห้องนอนก็มีความสำคัญ ก็คือ โต๊ะเครื่องแป้งกระจกในห้องน้ำ ที่อยู่ในห้องนอนไม่ควรหันกระจกหันพุ่งตรงมาสู่เตียงนอนเพราะกระจกเป็นสิ่งสะท้อนความไม่ดี ความชั่วร้าย ถ้าตั้งกระจกแบบนี้ จะทำให้ความไม่ดีเข้าสู่ตัวคู่รัก และถ้าต้องติดกระจกในห้องนอนก็ต้องหาผ้ามาคลุมให้เรียบร้อย เวลาที่เลิกใช้งานหรือควรเปลี่ยนหรือย้ายตำแหน่งเตียง เพื่อจะได้เสริมฮวงจุ้ยความรักมากยิ่งขึ้น
ของตกแต่งแห่งความรัก

การตกแต่งห้องนอนแห่งความรักต้องให้มีของตกแต่งที่พูดถึงเรื่องความรักกันและของตกแต่งที่มีความสวยงาม ให้ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นไปด้วยความรักทั้งการจัดฮวงจุ้ยที่ดี ก็จะทำให้ครอบครัวและชีวิตคู่เป็นสุข ปราศจากความร้อนใจได้

ห่านคู่
ห่านเป็นสัตว์มงคลเป็นสัตว์ที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นการใช้ชีวิตคู่รักเดียว เพราะมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตคู่ เนื่องจาก หากคู่ของห่านตัวนั้นเสียชีวิตก็จะไม่มีคู่ใหม่อีกตลอดชีวิตดังนั้น ห่านจึงเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรักอย่างแท้จริงและยั่งยืนหากคุณต้องการให้ชีวิตคู่ของคุณยั่งยืน ถ้านำห่านคู่มาวางไว้ห้องนอนจะทำให้เป็นการเสริมฮวงจุ้ยที่ดีอีกทางหนึ่งนั่นเอง
ตุ๊กตาคู่รัก
นำตุ๊กตาคู่รักมาไว้ที่ห้องนอนกันเถอะจะทำให้รู้สึกสวยงามเพลิดเพลินใจจะสร้างบรรยากาศในห้องนอนให้มีความน่ารักถ้าเป็นตุ๊กตาที่เป็นของขวัญแทนใจของคู่รักจะยิ่งดีเพราะจะทำให้มีพลังงานที่ดี ส่งไปถึงชีวิตของคู่รัก
ตู้ปลา
การเลี้ยงปลา จะทำให้ห้องนอนมีความสดชื่นสดใส เพราะจะได้พลังจากน้ำและธรรมชาติทำให้มีสุขภาพกายและใจดีแต่ก็ควรหมั่นทำความสะอาดตู้ปลาเปลี่ยนน้ำบ่อยๆเพราะน้ำที่สกปรกจะทำให้ชีวิตรักของคุณขุ่นมัวไปด้วยนั่นเอง