June 16, 2021

รถเครนให้เช่าจะเลือกอย่างไร

จะเลือกเช่ารถเครนรุ่นอะไรดี? รถเครนให้เช่าที่ไหนดี? และคำถามต่างๆอีกมากมายเกี่ยวกับการเลือกรถเครน เนื่องจากมีผู้ประกอบการธุรกิจรถเครนให้เช่าเกิดขึ้นมากมายหลากหลายบริษัท ดังนั้นการจะเลือกหาบริษัทที่ให้บริการเช่ารถเครนจึงควรคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานของรถเครน พนักงานบังคับรถเครน ราคาการให้บริการ หรือแม้กระทั่งการให้คำปรึกษาในการเลือกใช้รถเครนประเภทต่างๆตามความเหมาะสมในลักษณะของงานที่แตกต่างกันไป แต่ก่อนที่จะหาเช่ารถเครนนั้น ควรที่จะรู้ลักษณะ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของงานอย่างถ่องแท้เสียก่อน ทีนี้เรามาดูว่าจะเลือกเช่ารถเครนอย่างไรดี

1.เลือกเช่ารถเครนที่มีใบ ป.จ.2 เพื่อเราจะได้มั่นใจว่ารถเครนที่เราจะเช่าไปใช้ในการทำงานนั้นมีความปลอดภัย แข็งแรง คงทน ผ่านการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น(ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่) หรือแบบตรวจสอบรถเครนนั่นเอง โดยมีวิศวกรรับประกันตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของสำนักความปลอดภัยแรงงาน

2.เลือกเช่ารถเครนกับบริษัทที่พนักงานบังคับรถเครนมีใบเซอร์ (Certificate) เพื่อรับประกันความปลอดภัย เนื่องจากใบเซอร์ คือ ใบรับรองว่าพนักงานบังคับรถเครนผู้นี้ผ่านการอบรม ทดสอบการบังคับรถเครน มีความรู้ ความสามารถพอที่จะบังคับรถเครนได้เเล้วตามกฎหมาย ไม่ใช่แค่อาศัยประสบการณ์ในการทำงานเท่านั้น

3.ผู้ที่จะเช่ารถเครนต้องเข้าใจว่ารถเครนนั้นไม่สามารถที่จะยกวัตถุหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักเท่ากับหรือใกล้เคียงกับขนาดของรถเครนนั้นได้ เช่น รถเครนที่มีขนาด30 ตัน ไม่สามารถยกวัตถุที่มีน้ำหนัก30 ตันได้ ดังนั้นในการเลือกเช่ารถเครนต้องปรึกษากับผู้ให้เช่าเพื่อคำนวณความสามารถในการยกวัตถุของรถเครนก่อน ซึ่งสามารถดูได้จาก Load Chart (ตารางการรับน้ำหนักของรถเครน) ซึ่งตารางนี้จะออกโดยผู้ผลิตรถเครนซึ่งรถเครนแต่ละคันต้องมีและจะใช้แทนกันไม่ได้

4.รถเครนนั้นมีหลายประเภทและมีความสามารถที่แตกต่างกัน สถานที่ทำงานนั้นก็แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ผู้เช่ารถเครนจึงต้องเข้าไปสอบถามผู้ให้เช่ารถเครนว่าควรใช้รถเครนประเภทไหน ถ้าเป็นไปได้ควรให้ผู้ให้เช่ารถเครนไปดูสถานที่ที่จะทำงาน

5.เปรียบเทียบราคาค่าเช่ารถเครนของแต่ล่ะบริษัท

ไม่ว่าจะเช่ารถเครนจากบริษัทไหน ราคาค่าเช่ารถเครนแตกต่างกันเท่าไหร่ หรือรถเครนที่เช่านั้นได้ผลิตมาจากบริษัทใด ก็ไม่สำคัญเท่าการเลือกความปลอดภัย เพราะถ้าพลาดพลั้งไปไม่ใช่แค่งานนั้นจะเสียหาย แต่อาจหมายถึงชีวิตของผู้ร่วมงานด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการรถเครนให้เช่ารายใดใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยก็สมควรได้รับความไว้วางใจในการทำงานชิ้นนั้น