June 19, 2021

นอกจากหลัก 4C แล้ว การรับซื้อเพชรต้องดูอะไรอีกบ้าง

หลักการง่าย ๆ ในการประเมินคุณภาพของเพชร ด้วยการใช้หลัก 4C อันได้แก่ กะรัต (carat) สี (color) ความบริสุทธิ์ (clarity) และการเจียระไน (cut) ยังมีเกณฑ์ยิบย่อยต่าง ๆ ที่สามารถช่วยประเมินคุณภาพ และช่วยให้กำหนดราคารับซื้อเพชรได้อีกหลายปัจจัย

ความเงางามที่ผิวของเพชร

ความเงางาม (polish) เป็นปัจจัยที่ทำให้เพชรเม็ดนั้นมีความแวววาว และมีความสวยงาม เพชรที่ผ่านกระบวนการขัดเงาที่ไม่ค่อยพิถีพิถันนัก อาจจะเห็นร่องรอยของการขัดเงา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้มูลค่าในการรับซื้อเพชรลดลงไป โดยทั่ว ๆ ไป ควรรับซื้อเพชรที่มีคุณภาพของการขัดเงาที่ excellent หรือ very good เท่านั้น

การเรืองแสงภายใต้รังสี ultraviolet

ในกรณีของเพชรเม็ดที่ไม่ใหญ่มากนัก คุณสมบัติในการเรืองแสงในรังสีเหนือม่วง (ultraviolet) จะทำให้เพชรเม็ดนั้นดูขาวกว่าความเป็นจริงได้ แต่สำหรับเพชรเม็ดใหญ่แล้ว ถ้ามีคุณสมบัติเรืองแสงมาก อาจทำให้เพชรเม็ดนั้นดูหมองและดูเป็นฝ้า ซึ่งการรับซื้อเพชรที่มีคุณภาพ ก็ควรเลือกเพชรที่ไม่มีการเรืองแสง หรือมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ความสมมาตรของเพชร

เพชรที่สวยงามควรมีความสมมาตรของเพชรเท่ากันทั้งสองด้าน โดยขนาดของเหลี่ยมและมุมต่าง ๆ ในแต่ละด้านของเพชรควรมีขนาดที่เท่า ๆ กัน ไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ยิ่งเพชรในระดับ excellent หรือ very good ก็จะทำให้มีราคารับซื้อที่สูงขึ้นด้วย

ร้อยละความลึกของเพชร

สัดส่วนหรือความลึกของเพชรต่อความกว้างโดยเฉลี่ย (total depth) ควรมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 58 ถึง 62.3 ถ้าเพชรเม็ดนั้นมีความลึกมากเกินไป ก็จะส่งผลให้หน้าเพชรนั้นมืด (nail head) แต่ถ้าเพชรบางจนเกินไป ก็อาจทำให้เกิดเงาสะท้อนที่หน้าเพชร ซึ่งเงานั้นก็เป็นเงาของขอบเพชรนั่นเอง

ความสูงของคราวน์

เมื่อมองเพชรจากด้านข้าง ในส่วนของครึ่งบนเมื่อเทียบกับความกว้างโดยเฉลี่ยของเพชร เรียกว่าความสูงของคราวน์ (crown height) ซึ่งในอุดมคติ เพชรที่มีลักษณะที่สวยงาม และมีราคารับซื้อที่สูงนั้น ควรมีค่าความสูงของคราวน์อยู่ที่ร้อยละ 13.5 ถึง 16.8

ก้นเพชรหรือเหลี่ยมส่วนล่าง

ก่อนที่จะรับซื้อเพชรทุกครั้ง ควรตรวจสอบเหลี่ยมส่วนล่างสุดของเพชร หรือที่เรียกว่าก้นเพชร (culet) ซึ่งเพชรที่ไม่มีเหลี่ยม หรือมีเพียงเล็กน้อย ก็จะมีความสวยงามกว่าเพชรที่มีก้นขนาดปานกลางไปจนถึงใหญ่

นอกจากหลัก 4C ซึ่งทั้งผู้รับซื้อเพชรและผู้ขายเพชรต้องรู้แล้ว ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสวยงามและมูลค่า ก็เป็นสิ่งที่นักค้าเพชรต้องทราบด้วยเช่นกัน