June 16, 2021

พ่อแม่หย่าร้างกันส่งผลอะไรกับลูกบ้าง

เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องหนึ่งที่ละเอียดอ่อน หากพื้นฐานที่มาไม่ดีแล้วนั้น ก็จะส่งผลกระทบไปหมดทุอย่าง และในสมัยนี้ปัญหาการหย่าร้างกันของพ่อแม่ ก็มีผลกับลูกๆได้ชัดเจน เช่น การทำให้เด็กกลายเป็นคนเก็บกด มีอาการของโรคซึมเศร้า ก้าวร้าว เป็นต้น

กินอาหารถูกต้อง ลดภาวะการมีบุตรยาก

คู่รักคู่ไหนที่แต่งงานมานานแล้วและไม่มีวี่แววว่าจะมีบุตร ก็คงต้องไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาหาทางแก้ไข เพราะมีสาเหตุอยู่หลายประการด้วยกันที่ทำให้มีบุตรยาก หนึ่งในนั้นคือ อาหารการกิน เนื่องจากสมัยปัจจุบันที่มีการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ จึงกินอาหารอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบห้าหมู่ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา หนึ่งในผลที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องคือ ภาวะการมีบุตรยาก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชายก็ตาม หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สุขภาพไม่แข็งแรงสมบูรณ์ โอกาสที่จะมีบุตรก็น้อยลง